Lainan vakuus

Valitse lainan määrä

Hakemuksesi ei ole sitova

Valitse lainasumma:

1000
Nimi
Sähköposti
    First Name:

Esimerkki: nimelliskorko on 5.80% ja todellinen vuosikorko 5.96%. Lainan kokonaiskustannus on tällöin 29 951. Huomioithan, että tähän ei ole laskettu mukaan mahdollisia avaus- tai tilinhoitomaksuja. Luotonmyöntäjien lainasummat vaihtelevat välillä 500 – 60 000, nimelliskorko on 4,90 – 20% (todellinen vuosikorko 4,95 – 38%) ja laina-aika on 1 – 15 vuotta.

Esimerkki: nimelliskorko on 5.80% ja todellinen vuosikorko 5.96%. Lainan kokonaiskustannus on tällöin €29 951. Huomioithan, että tähän ei ole laskettu mukaan mahdollisia avaus- tai tilinhoitomaksuja. Luotonmyöntäjien lainasummat vaihtelevat välillä €500 – 60 000, nimelliskorko on 4,90 – 20% (todellinen vuosikorko 4,95 – 38%) ja laina-aika on 1 – 15 vuotta.

Olipa sitten kyseessä asunto, auto tai sijoitusomaisuus, on tärkeää ymmärtää, miten lainan vakuus eri vakuusmuodoissa vaikuttaa lainan ehtoihin ja hyväksyntäprosessiin.

Reaalivakuudet

Reaalivakuudet, kuten omistusasunto tai muu kiinteistö, tarjoavat luotettavan lainan vakuuden lainalle.

Pankit arvostavat erityisesti kiinteistöjä, kuten asuntoja, mökkejä tai maata, koska niiden arvo on helpompi määrittää ja ne säilyttävät usein arvonsa pitkällä aikavälillä. Vakuudet voivat myös sisältää sijoitusomaisuutta, kuten osakkeita tai sijoitusrahastoja, jotka voivat tuoda lisäturvaa.

Useimmiten “reaalivakuus” ja “kiinteistövakuus” ovat synonyymejä lainamarkkinoilla.

korkokustannukset
korkotyypit

Omistusasunto vakuutena

Omistusasunto toimii luontevasti lainan vakuutena—se tarjoaa vakautta ja turvallisuutta pankille sekä lainanottajalle lainan vakuuden muodossa.

Pankit edellyttävät yleensä, että vakuutena olevan omaisuuden arvo kattaa 70 % lainan määrästä.

Usein omistusasunto on käytetyin vakuusmuoto Suomessa, koska se voi kattaa merkittävän osan lainan kokonaismäärästä, mikä mahdollistaa edullisemmat lainaehdot ja matalamman korkotason.

Kun lainan arvo alittaa omistusasunnon arvon, asuntoa voidaan käyttää lainan vakuutena myös muille lainoille, edellyttäen pankin hyväksyntää.

Muu kiinteistö vakuutena

Muut kiinteistöt, kuten kesämökit ja maa-alueet, tarjoavat myös erinomaisen vakuuden lainoille.

Näiden omaisuuserien arvo saattaa vaihdella alueen ja yleisen markkinatilanteen mukaan, mutta ne säilyttävät usein pitkän aikavälin arvonsa hyvin.

Kiinteistöjen vakuusarvo määräytyy yleensä riippuen niiden sijainnista ja kunnosta, mikä saattaa vaikuttaa siihen, kuinka paljon lainaa niillä voidaan kattaa.

On tärkeää muistaa, että näiden vakuuksien hyväksyminen lainanantajan toimesta edellyttää kiinteistöjen uuden arviokehityksen suorittamista, mikä voi aiheuttaa lisäkuluja.

Mökit ja maa-alueet voivat lisätä lainanottajan mahdollisuuksia saada suurempi vakuuslaina.

Sijoitusvarallisuus vakuutena

Sijoitusvarallisuus, kuten osakkeet ja rahastot, tarjoaa houkuttelevan vaihtoehdon lainan vakuudeksi.

SijoitusvarallisuusKuvaus
OsakkeetJulkisesti noteeratut osakkeet, joilla on selkeä markkina-arvo.
RahastotUseimmiten rahastoyhtiöiden hallinnoimat sijoitusrahastot.
Muut sijoituksetEsimerkiksi joukkovelkakirjat ja muut arvopaperit.

Sijoitusvarallisuus voi olla likvidiä ja helposti realisoitavissa lainan takaisinmaksun turvaamiseksi. Huomioitavaa on, että sijoitusten arvo voi vaihdella markkinoiden mukaan, mikä tuo tiettyä riskiä vakuuden arvostukseen.

Henkilötakaus

Henkilötakaus on yleinen vaihtoehto, kun otetaan laina eikä riittäviä vakuuksia ole käytettävissä.

Siinä tapauksessa, että ostettavan asunnon arvo ja säästöt eivät kata koko lainasummaa, pankki voi vaatia henkilötakausta. Tällöin takaaja, usein perheenjäsen, sitoutuu vastaamaan lainasta, jos lainanottaja ei pysty sitä maksamaan takaisin sovitun aikataulun mukaisesti.

Henkilötakaus voidaan vapauttaa lainan takaisinmaksun edistyessä ja lainan jäljellä oleva määrä vähenee riittävästi.

Takaajan rooli asuntolainassa

Takaajan rooli asuntolainassa tulee merkitykselliseksi, kun lainanottajan vakuudet eivät riitä lainan takaamiseen.

Takaaja, usein perheenjäsen tai läheinen, toimii lainan täytevakuutena. Hänen vastuunsa on maksaa laina, jos lainanottaja ei siihen itse kykene. Takaajan taloudellinen tilanne arvioidaan perusteellisesti ennen hyväksymistä.

On tärkeää, että takaaja ymmärtää lainan ehdot ja riskit, joihin sitoutuu. Ymmärtämättä niitä voi altistaa takaajan suuriin taloudellisiin haasteisiin, mikäli lainanottaja ei pysty maksamaan lainaa takaisin.

Takaajan vapauttaminen vastuusta voi tapahtua, kun lainaa on maksettu takaisin tarpeeksi.

Vanhempien takaama laina

Vanhempien takaama laina on yleinen vaihtoehto, erityisesti ensiasunnon ostajille, joilla ei ole riittävästi vakuuksia.

Takaus auttaa, kun asunnon arvo ja säästöt eivät kata koko lainasummaa. Tällöin vanhempien antama henkilötakaus toimii ylimääräisenä vakuutena, ja se voi mahdollistaa lainan saamisen paremmilla ehdoilla. On tärkeää, että vanhemmat ymmärtävät takausvastuunsa laajuuden ja pysyvät ajan tasalla lainanantajan vaatimuksista.

Pankit arvioivat takaajien taloudellisen tilanteen tarkasti ennen takauksen hyväksymistä. Tämä tarkoittaa, että vanhempien on esitettävä kattavat tiedot omista varoistaan ja veloistaan. Näin varmistetaan, että takaajina toimivilla vanhemmilla on riittävä taloudellinen kapasiteetti kattaa lainan maksut tarvittaessa.

Takaus voidaan vapauttaa, kun lainaa on lyhennetty riittävästi ja lainakuormitus on pienentynyt. Takaajan vastuusta vapautuminen edellyttää yleensä pankin hyväksyntää, joten on suositeltavaa keskustella ajankohtaisesta lainatilanteesta lainanantajan kanssa säännöllisesti. Takausvastuun vapauttaminen tuo taloudellista turvaa vanhemmille, jotka ovat auttaneet lapsiaan ensiasunnon hankinnassa.

selkeys

Takausvastuun vapautuminen

Takausvastuun vapautuminen on merkittävä vaihe lainan takaisinmaksussa. Yleensä takaus voidaan vapauttaa, kun lainasta on maksettu takaisin merkittävä osa ja lainan vakuusarvo on noussut. Vapautumisen ehdot vaihtelevat pankkikohtaisesti, mutta lainan pääoman pieneneminen ja lainanantajan riskin vähentyminen ovat keskeisiä tekijöitä. Lainanottajan on hyvä pitää pankki ajan tasalla taloudellisesta tilanteestaan.

Kun lainasta on maksettu takaisin vähintään 50 %, voidaan keskustella takausvastuun vapauttamisesta. Lainanottajan tulee esittää ajantasaiset taloustiedot ja varmistaa, että pankilla on riittävät tiedot päätöksen tekemiseksi.

Pankit voivat vaatia lisätietoja, kuten vakuusarvon päivitystä, ennen takausvastuun vapauttamista. Tämä prosessi voi tuoda mukanaan hallinnollisia kuluja. Lainanottajan kannattaa pitää jatkuva keskusteluyhteys pankin kanssa, jotta takausvastuun vapautuminen sujuu mahdollisimman sujuvasti. Näin sekä lainanottaja että takaaja voivat nauttia taloudellisesta turvasta ja vakaudesta.

pankin kanssa

Kiinteistö vakuutena

Kiinteistö vakuutena tarjoaa turvallisen ja luotettavan tavan lainan ottamiselle, sillä kiinteistön arvo on usein pysyvä ja vakaa. Asunto voi toimia vakuutena asuntolainalle, jonka avulla voi rahoittaa unelmien kodin hankinnan.

Kun omaisuuden arvoon perustuva vakuus hyväksytään, pankki edellyttää yleensä, että vakuus kattaa vähintään 70 % kiinteistön arvosta, vakuuslaina mukaan lukien. Mikäli lainan arvo ajan kuluessa alittaa kiinteistön arvon, on mahdollista käyttää omaisuutta vakuutena myös muihin lainoihin pankin suostumuksella. Tämä tuo joustavuutta ja lisää mahdollisuuksia taloudelliseen suunnitteluun sekä kasvuun.

Yleinen käytäntö

Kiinteistö vakuutena on yleisin käytäntö Suomessakin, erityisesti asuntolainoissa. Tämä tarjoaa vakaata turvaa sekä lainanottajalle että pankille.

 • Asuntolainat: Asunto toimii vakuutena, kattaa yleensä 70 % kiinteistön arvosta.
 • Pankin vaatimukset: Vakuuden on täytettävä pankin asettamat ehdot.
 • Lisälainat: Mikäli lainan arvo alittaa kiinteistön arvon, voi kiinteistöä käyttää uudelleen vakuutena.
 • Joustavuus: Mahdollisuus käyttää omaisuutta vakuutena muihin lainoihin lisää taloudellista joustavuutta.

Pankit suosivat kiinteistöjä vakuutena niiden pysyvän arvon vuoksi. Tämä vähentää riskiä sekä pankille että lainanottajalle.

Asunnon käyttö vakuutena on tyypillisin tapa saada hyväksyntä lainalle. Tämä menetelmä on vakiintunut ja laajasti käytössä Suomessa.

Pankin vaatimukset vakuudelle

Pankit asettavat selkeät vaatimukset vakuudelle turvatakseen lainansa takaisinmaksun. Mitkä ovat keskeisimmät kriteerit?

Ensinnäkin, vakuuden on oltava helposti realisoitavissa, mikä tarkoittaa, että sen tulee olla helposti myytävissä markkinoilla. Tämä tekee kiinteistöistä, kuten asunnoista, erityisen suositun vaihtoehdon.

Lisäksi pankit edellyttävät, että vakuus kattaa vähintään 70 % kiinteistön arvosta. Tämä varmistaa, että lainanottajalla on riittävä oma pääoma sijoitettuna omaisuuteen, mikä vähentää riskiä.

Pankit voivat arvioida vakuuden arvon säännöllisin väliajoin varmistaakseen, että se edelleen täyttää asetetut vaatimukset. Tämä auttaa varmistamaan, että vakuus on markkinoiden mukainen ja pankille turvaa tarjoava.

Kiinteistön käyttö muiden lainojen vakuutena

Kiinteistö, erityisesti oma asunto, on tyypillisesti arvokkain omaisuus, jonka yksityishenkilöllä voi olla, ja sen käyttö lainan vakuutena on yleinen käytäntö Suomessa.

Kun kiinteistön arvo ylittää huomattavasti jäljellä olevan lainasumman, lainanottaja voi harkita kiinteistön käyttöä muiden lainojen vakuutena.

Tämä mahdollisuus riippuu kuitenkin pankin suostumuksesta, ja lainanottajan tulee keskustella pankin kanssa saadakseen tarkemmat ehdot.

Pankit arvioivat tällöin kiinteistön nykyisen markkina-arvon ja määrittävät, kuinka suuri osa kiinteistöstä voidaan käyttää uusien lainojen vakuutena.

Lainanottajan on tärkeää huomioida, että kiinteistöä voidaan käyttää vakuutena vain siihen asti, kun sen vakuusarvo kattaa tarvittavan lainamäärän. Tämä saattaa vaikuttaa lainan ehtoihin ja hyväksyttävyyteen pankin näkökulmasta.

Näin ollen, on aina suositeltavaa neuvotella pankin kanssa etukäteen, jotta kiinteistön käyttö eri lainojen vakuutena sujuisi mahdollisimman joustavasti ja tehokkaasti. Neuvottelut voivat myös avata uusia mahdollisuuksia hyödyntää kiinteistön arvoa.

Vakuudeton laina

Vakuudeton laina on hyvä vaihtoehto, jos lainanhakijalla ei ole hyväksyttäviä omaisuuseriä vakuudeksi. Tämä lainatyyppi perustuu henkilökohtaiseen taloudelliseen riskiarvioon, eikä omaisuusarviointia tarvita.

Mahdollisuus ilman kelvollisia vakuuksia

Vakuudeton laina sopii, jos lainanhakijalla ei ole kelvollisia vakuuksia. Tärkeimmät seikat:

 1. Kilpailuta lainat: Korot ja maksut vaihtelevat merkittävästi eri tarjoajien välillä.
 2. Nopea ja helppo prosessi: Lainat myönnetään joustavasti ja nopeasti ilman omaisuusarviointia.
 3. Suuremmat korot: Korkeampi riski heijastuu korkeampina korkoina.
 4. Riskinarviointi: Päätökset perustuvat lainanhakijan taloudelliseen tilanteeseen.
 5. Lyhyemmät laina-ajat: Korkeamman riskin vuoksi laina-ajat ovat usein lyhyempiä.

Kilpailutus on avainasemassa parhaan sopimuksen löytämiseksi. On tärkeää arvioida lainan kokonaiskustannukset ja takaisinmaksukyky ennen sitoutumista.

Korkotaso ja riskit

Korkotaso ja riskit kulkevat käsi kädessä. Lainaajan taloudellinen tilanne vaikuttaa merkittävästi korkotasoon. Mitä suurempi riski, sitä korkeampi korko. Pienet erot korkotasossa voivat vaikuttaa lainan kokonaishintaan merkittävästi.

Nopea ja helppo hakuprosessi

Vakuudettoman lainan etuja ovat nopea ja helppo hakuprosessi. Hakemuksen voi täyttää verkossa, ja päätös voidaan tehdä nopeasti. Tämä mahdollistaa rahoituksen saamisen kiireellisiin menoihin tai yllättäviin tapahtumiin. On tärkeää vertailla lainavaihtoehtoja ja niiden kuluja ennen sitoutumista.

Suositukset

Ensisijainen suositus lainan vakuuden valinnassa on arvioida omat taloudelliset voimavarat ja riskinsietokyky. Tämä auttaa valitsemaan sopivimman vakuusmuodon ja varmistaa, että lainan takaisinmaksu sujuu ongelmitta. On tärkeää vertailla eri pankkien ja rahoituslaitosten tarjoamia vaihtoehtoja, jotta löydät parhaan mahdollisen sopimuksen.

Kilpailuta lainat huolellisesti, erityisesti vakuudettomien lainojen kohdalla, sillä korkotaso ja maksut voivat vaihdella merkittävästi. Muista myös neuvotella pankin kanssa mahdollisuudesta käyttää kiinteistöä tai muuta omaisuutta vakuutena, jos lainan arvo alittaa omaisuuden arvon.

Lopuksi, pidä säännöllinen yhteys pankkiin ja päivitä taloudellinen tilanteesi, jotta voit hyödyntää mahdolliset edut, kuten takausvastuun vapauttamisen tai lisälainojen saamisen. Näin varmistat, että taloudellinen tilanteesi pysyy vakaana ja joustavana.

Et øyeblikk

Vi ser etter samarbeidspartnere

Henkilötietojen käsittely

Tietosuojakäytäntö

SwiftBanker on Lacuna Digital ApS omistuksessa. Lacuna Digital suhtautuu henkilötietojesi käsittelyyn erittäin vakavasti. Täältä voit lukea kuinka sinun tietojasi käsitellään verkkosivustolla.

REKISTERIPITÄJÄT JA TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Lacuna Digital ApS
CVR-nr. 38985981
Finsensvej 7A, stuen tv.
2000 Frederiksberg
Danmark
E-mail: info@swiftbanker.fi

Kun vierailet verkkosivullamme, me keräämme tietoa sinusta jonka avulla pystymme tarjoamaan parannettua sisältöä joka on myös henkilökohtaisesti kohdistettu, samalla myös mainokset ovat ensiluokkaisia juuri sinulle. Jos et halua että tietojasi kerätään, sinun täytyy poistaa evästeitä ja välttää verkkosivun käyttöä uudestaan. Alla olemme tarkentaneet minkälaisia tietoja kerätään, mihin tarkoitukseen ja kenellä kolmannella osapuolella on mahdollisuus käyttää niitä.

Evästeitä

Verkkosivu käyttää ”evästeitä”, joka on tekstitiedosto joka tallennetaan tietokoneellesi, älypuhelimeen tai muuhun laitteeseen. Evästeet eivät voi sisältää haitallista ohjelmakoodia kuten viruksia. On mahdollista poistaa tai estää evästeitä. Katso ohjeet englanniksi.

Riskinä on myös että verkkosivu ei enää toimii optimaalisesti ja että sivulla on sisältöä johon sinulla ei ole pääsyä. 

TIETOJEN KÄSITTELIJÖITÄ

Tarjoaksemme parasta palvelua, käytämme seuraavia tietojen käsittelijöitä. 

Google Ltd.
Facebook Ltd.
Campaign Monitor Ltd
Microsoft Ltd.
Inmobile
Mailchimp
Active Campaign
GetResponse 
Constant Contact
Aweber

 

Tietojasi luovutetaan ja käsitellään kolmannen osapuolen maiden toimesta.

Tiedot luovutetaan US järjestöille; Facebook Ltd, Google Ltd, Microsoft Ltd, Campaign Monitor, Mailchimp, Active Campaign.

Euroopan komissio on päättänyt että järjestöt Yhdysvalloissa ovat “turvallisia” jos ne noudattavat EU:n Privacy Shield sopimusta.

 

Voit saada sähköpostia, tekstiviestiä tai push-ilmoituksia rahoituspalvelujen sisällöstä seuraavilta:

Henkilökohtainen tieto

Yleisesti

Henkilötietoja on kaikki tieto joka voidaan liittää sinuun joissakin määrissä. Kun käytät verkkosivustoamme, keräämme ja käsittelemme useasti sen kaltaista tietoa. Näin tapahtuu esimerkiksi ??? kun tilaat meidän uutiskirjeemme, osallistut kilpailuihin tai tutkimuksiin, rekisteröidyt käyttäjäksi tai tilaajaksi, käytät muita palveluja tai teet ostoksia verkkosivuston kautta.

 

Yleensä me keräämme ja käsittelemme seuraavanlaisia tietoja: Ainutlaatuinen ID ja tekninen tieto tietokoneestasi, tabletti tai älypuhelin, IP-osoitteesi, maantieteellinen sijanti, ja minkälaisilla sivustoilla vierailet (kiinnostuksen kohteet) Jos sallit ja täytät tiedot itse, me käsittelemme myös seuraavat tiedot. Nimi, puhelinnumero, sähköposti, osoite ja maksutiedot. Tämä liittyy tyypillisesti ostokseen tai tilin luomiseen.

Käyttämällä tätä sivua suostut tietosuojakäytäntöön.

Jälkeenpäin, SwiftBanker viitataan kun käytetään muotoa; me, meidän, tai meistä.

Me käytämme seuraavat tiedot sinusta.

 

Nimi
Sähköposti
Maantieteellinen sijanti
Tekninen tieto tietokonestasi, tabletistasi tai älypuhelimestasi
Selaimen tunnistus
IP-osoite
Evästeet
Maa

 

Muut evästeet joihin saattaa sisältyä henkilökohtainen tunnistus tiedoistasi.

 

Henkilötietojen käsittelyn GDPR Asetus 6.1f mukaisesti tarkoittaa:

 

Henkilötietojasi käsitellään ja käytetään seuraavaan:

Sähköpostitarjouksia, lainatarjouksia tai uutisia lainoista.

Tekstiviestejä uusista lainatarjouksista tai uutisia lainoista.

Push-ilmoituksia lainatarjouksista tai uutisia lainoista

 

Kun me käsitttelemme henkilötietojasi pyydämme suostumuksesi siihen ennen kun me keräämme ja käsittelemme tietojasi.

Henkilötietojasi kerätään ja käsitellään asiaankuuluvista ja tietyistä syistä.

Me keräämme ja käsittelemme ainoastaan asiaankuuluvia ja tarpeellisia henkilötietoja.

Me emme paljasta henkilötietojasi ilman sinun suostumustasi.

Me poistamme henkilötietosi kun tiedot eivät ole enää olennaisia tarkoitukseen. Lisäksi, henkilötietojasi käsitellään GDPR Asetuksen 6.1. a ja b:n mukaisesti oikean ja päivitetyn henkilötiedon kanssa.

 

Tarkoitus

 1. Me pyydämme aina suostumuksesi ennen kuin me käsittelemme henkilötietojasi tietynlaisiin ja asiaankuuluviin tarkoituksiin. Suostumuksesi on perusta henkilötietojen käsittelyyn, ellei meillä ole peruste käsittellä tietojasi erillä tavalla lain mukaisesti. Suostumuksesi on aina vapaehtoinen ja sinulla on aina mahdollisuus perua suostumuksesi.
 1. Me keräämämme henkilötiedot käytetään ainoastaan tietyistä syistä ja asiankuuluviin tarkoituksiin. Henkilötiedot joita keräämme, tallennamme ja käsittelemme on ainostaan tiettyihin ja asiankuuluviin tarkoituksiin. Me keräämme, tallennamme ja käsittelemme vain tavallisia henkilötietoja.
 2. Käsittelemämme henkilötiedot ovat vain asiaankuuluvia henkilötietoja. Me käsittelemme henkilötietojasi ainoastaan laillisista tarkoituksista. Kun me keräämme, tallennamme ja käsittelemme henkilötietojasi, meillä on mahdollisuus tunnistaa sinut ja näyttää sinulle kampanjoita ja mainoksia jotka ovat sinulle olennaisia. Tämä tarkoittaa että me pystymme tarjoamaan toivottuja palveluita. Henkilötietojasi käsitellään niissä määrin missä ne ovat oleellisia sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi, me vähennämme henkilötietojesi käsittelyä väärinkäytösten varalta.
 1. Me emme paljasta henkilötietojasi ilman suostumustasi. Me paljastamme henkilötietojasi ainoastaan yhteistyökumppaneillemme. Tätä tietoa käytetään markkinointiin johon olet antanut suostumuksesi. Voit vastustaa henkilötietojesi levittämisestä milloin tahansa. Jos viranomaiset ottavat yhteyttä meihin, meillä on oikeus paljastaa henkilötietojasi milloin tahansa ilman suostumustasi. Me käytämme lukuisia kolmansia osapuolia tallentaaksemme ja käsitteelläksemme tietoja. Nämä kolmannet osapuolet tallentavat ja käsittelevät henkilötietojasi ainoastaan meidän puolestamme ja he eivät voi käyttää tietojasi omaan tarkoituksensa. Lisäksi, käytämme tietojen käsittelijöitä ainoastaan EU-maissa tai sellaisissa maissa jotka voivat asianmukaisesti suojata henkiötietosi. Kuitenkin, pidätämme itsellemme oikeuden käyttää tietojen käsittelijöitä EU:N/EEA:n ulkopuolelta jos he pystyvät avustamaan meidän yritystämme. Kuitenkin, tämä tehdään ainoastaan sovellettavan sääntöjen mukaisesti koskien henkilötietojen siirtoa, katso lainsäädäntö. Jos haluat, voit lukea lisää aiheesta englanniksi täältä: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087
 2. Henkilötietojasi päivitetään tai poistetaan kun tiedot eivät enää ole tarkoituksenmukaisia. Siksi me tarkistamme että säilyttämämme henkilötietosi ovat paikkaansapitäviä ja päivitettyjä. Mikäli henkilötietosi ovat virheellisiä, tiedot poistetaan välittömästi. Siksi tarjoamamme palvelu vaatii että henkilötietosi ovat oikeita. Tähän liittyen pyydämme että annat meille oikeat henkilötiedot. Siksi on myös tärkeätä että ilmoitat meille jos henkilötietosi muuttuvat niin että me pystymme tarjoamaan parhaimman mahdollisen palvelun sinulle. Henkilötietojasi säilytetään meillä niin kauan kuin laki sallii. Tiedot poistetaan meidän toimesta kun tiedot eivät ole enää merkityksellisiä.

Jos olet antanut suostumuksesi rahoituspalvelujen markkinointiin ja mainostukseen sähköpostin, tekstiviestein ja selain-pohjaisten ilmoitusten kautta, me pyydämme sinua uusimaan suostumuksesi joka kolmas vuosi, jos et ole ollut aktiivinen profiilissasi näiden kolmen vuoden aikana.

 

 1. Sinä olet vastuussa oikeista ja päivitetyistä henkilötiedoista jotka olet täyttänyt verkkosivuillamme. Päivityksiä tehdään sinun toimesta tai ottamalla meihin yhteyttä. Tämän jälkeen, me päivitämme tietosi ajantasalle, jos olet pyytänyt meitä tekemään niin.

Turvallisuus

 

Me suojaamme henkilötietojasi. Me emme säilytä henkilötietojasi omilla palvelimillamme, vaan käytämme yhteistyökumppaneitamme, tästä voit lukea lisää TIETOJEN KÄSITTELIJÖITÄ alta. Jos haluat lukea heidän tietosuojakäytännöistä ja GDPR:stä, voit käydä heidän verkkosivuilla. Kuitenkin voimme myös auttaa sinua jos sinulla on kysymyksiä tästä. Sinun tietosi ovat aina suojattuja meidän toimesta, me olemme huolehtineet asiasta teknisin keinoin, jos tietosi on vahingossa tai laittomasti meidän hallinasta poistettu, hävitetty, heikentynyt, julkaistu tai jaettu asiankuulumattomien henkilöiden kanssa, väärinkäytetty tai käsitelty soveltavan lain vastaisesti.

Oikeutesi:

 

Käyttääksesi alla mainittuja oikeuksiasi, ole ystävällinen ja ota meihin yhteyttä tietojemme kautta. Tämän tiedon löydät tietosuojakäytännön luvun alusta.

 1. Oikeus päästä tarkastamaan henkilötietojasi: Sinulla on oikeus päästä tarkastamaan säilyttämiämme henkilötiedojasi. Mutta, tällainen tapahtuma ei kuitenkaan voi olla ristiriidassa muiden oikeuksien tai vapauksien harjottamisen kanssa. Lisäksi, sinulla on aina oikeus saada itsellesi henkilötiedot jotka olet meille luovuttanut.
 1. Oikeus saada korjattua henkilötietojasi. Sinulla on oikeus saada henkilötietojasi korjattua, jos tiedot eivät ole paikkansapitäviä tai jos olet vahingossa tehnyt virheen. Mutta, joissakin tapauksissa voi olla että me emme pysty poistamaan tai korjaamaan tietojasi koska laki velvoittaa meitä säilyttämään tietojasi.

Oikeus poistaa tietoa. Erikoistapauksissa, sinulla on oikeus poistaa tallentamamme tietosi, ennen kun yleinen asetettu aikaraja toteutuu.

 

 1. Oikeus asettaa rajoituksia tai rajoittaa tietojesi käsittelyä. Joissain tapauksissa, sinulla on oikeus asettaa rajoituksia tai rajoittaa tietojesi käsittelyä. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja rajoittaa sitä. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojasi käsittelyä suoramarkkinonti tarkoituksiin.
 1. Oikeus siirtää tietoja. Silloin kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tapahtuu auttomaattisesti, tietojensiirto on sinun oikeutesi. Tämä oikeutesi tarkoittaa että sinulla on oikeus saada henkilötietosi lähetettyä itsellesi rakenteellisesti, normaalikäyttöisenä ja kone-luettavalla muodossa, ja että sinulla on oikeus siirtää tietojasi toiselle palveluntarjoajalle.
 1. Oikeus vastustaa: Joissakin tapauksissa, sinulla on mahdollisuus vastustaa henkilötietojesi laillista käsittelyä. Jos sinä uskot että henkilötietojasi käytetään soveltavan lainsäädännön tai tarjoamasi suostumuksesi vastaisesti jotka olet meille toimittanut, sinulla on oikeus vastustaa meitä. Sinä voit tehdä tämän käyttämällä yhteystietojamme. Tämän menetelmän valitseminen johtaa siihen että henkilötietojasi ei enää käytetä tähän tarkoitukseen. Voit aina olla yhteydessä meihin jos haluat rajoittaa osia tai kaikkia henkilötietojasi.
 1. Oikeus perua suostumuksesi. Koska olet antanut meille suostumuksesi, sinulla on aina mahdollisuus perua suostumuksesi. Heti kun perut suostumuksesi, henkilötietojesi käsittely lakkaa ja et saa meiltä enää markkinointia rahoitustuotteista.

  Yhtiöön voi aina ottaa yhteyttä ollessaan eri mieltä Yhtiön tavasta käsitellä henkilötietoja tai niistä tavoitteista, joihin Yhtiö kyseisiä henkilötietoja käyttää. Asiasta voi myös tehdä valituksen:

  Tietosuojavaltuutettu

  Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki. 
  Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki. 
  Puhelinvaihde: 029 566 6700 
  S-posti: tietosuoja(at)om.fi 
  www.tietosuoja.fi