Asuntolaina

Valitse lainan määrä

Hakemuksesi ei ole sitova

Valitse lainasumma:

1000
Nimi
Sähköposti
    First Name:

Esimerkki: nimelliskorko on 5.80% ja todellinen vuosikorko 5.96%. Lainan kokonaiskustannus on tällöin 29 951. Huomioithan, että tähän ei ole laskettu mukaan mahdollisia avaus- tai tilinhoitomaksuja. Luotonmyöntäjien lainasummat vaihtelevat välillä 500 – 60 000, nimelliskorko on 4,90 – 20% (todellinen vuosikorko 4,95 – 38%) ja laina-aika on 1 – 15 vuotta.

Esimerkki: nimelliskorko on 5.80% ja todellinen vuosikorko 5.96%. Lainan kokonaiskustannus on tällöin €29 951. Huomioithan, että tähän ei ole laskettu mukaan mahdollisia avaus- tai tilinhoitomaksuja. Luotonmyöntäjien lainasummat vaihtelevat välillä €500 – 60 000, nimelliskorko on 4,90 – 20% (todellinen vuosikorko 4,95 – 38%) ja laina-aika on 1 – 15 vuotta.

Monet kodinostajat huomaavat asuntolainan kustannusten yllättävän suuren olevan hidasteena unelmakodin hankinnassa, joten on tärkeää harkita tarkkaan asuntolainan ehdot.

Asuntolainaan liittyy useita kustannuksia, kuten korko, kuukausimaksut ja mahdolliset muiden lainoihin liittyvät kulut, joten asuntolainan kokonaishinta voi yllättää lainanottajan.

Lainan kokonaiskustannusten ymmärtäminen auttaa tekemään parempia taloudellisia päätöksiä ja tuo selkeyttä asuntolainaan sitoutumiseen, mikä on tärkeää taloudellisen terveyden kannalta.

Asuntolainan ymmärtäminen

Asuntolainan perusteiden ymmärtäminen ja lainalaskurin hyödyntäminen ovat ratkaisevan tärkeitä järkevien taloudellisten päätösten tekemiseksi.

Asuntolainan osat:

 • Lainapääoma
 • Korko
 • Lainanhoitokulut

  Jokainen näistä vaikuttaa lopullisiin kustannuksiin, joten ne on syytä tarkastella huolellisesti ennen lainan ottamista.

Asuntolainan korot voivat vaihdella merkittävästi lainanantajasta, laina-ajasta ja taloustilanteesta riippuen. Pienikin koronmuutos voi pitkällä aikavälillä merkittävästi vaikuttaa lainan kokonaiskustannuksiin.

Lainalaskuri auttaa vertailemaan eri asuntokauppa- ja asuntolainatarjoajien ehtoja ja kustannuksia. Tämä auttaa löytämään parhaan mahdollisen vaihtoehdon omaan tilanteeseen.

On tärkeää huomioida omat taloudelliset mahdollisuudet, varautua yllättäviin kustannuksiin ja miettiä tarvittavat vakuudet.

korkokustannukset
korkotyypit

Korkotyypit ja korkokustannukset

Asuntolainojen korkotyypit voidaan yleisesti jakaa kiinteisiin ja muuttuvaan korkoihin, mikä vaikuttaa asuntolainan maksuaikatauluun.

Kiinteä korko pysyy samana koko laina-ajan, mikä mahdollistaa tasaisten kuukausierien suunnittelun. Muuttuva korko taas vaihtelee markkinakorkojen mukaisesti, ja sen myötä myös lainakustannukset voivat muuttua.

Valitsemalla “kiinteä” tai “muuttuva” korko, lainanottaja voi hallita parhaiten omaa taloudellista tilannettaan.

Kiinteä korko

Kiinteä korko on suosittu vaihtoehto, kun halutaan ennakoitavuutta asuntolainan kuukausieriin ja kokonaiskustannuksiin. Lainalaskuri auttaa myös hahmottamaan kokonaiskustannukset, mikä tarjoaa mielenrauhaa talouden suunnittelussa.

Tässä korkomallissa korko on vakio koko laina-ajan, riippumatta markkinoiden muutoksista. Kansainväliset taloustapahtumat eivät vaikuta korkoon, joten lainanottaja voi luottaa vakauteen.

Kiinteä korko tuo turvaa korkojen nousulta ja pitää lainan kuukausierät tasaisina.

Lainanottajan kannattaa valita kiinteä korko, jos haluaa välttää korkovaihteluiden riskit ja suunnitella taloutensa tarkasti. Kiinteä korko soveltuu etenkin heille, jotka arvostavat tasaista kuukausierää ja taloudellista vakautta pitkällä aikavälillä.

Muuttuva Korko

Muuttuva korko on hyvä vaihtoehto, jos lainanottaja haluaa hyödyntää markkinoiden mahdolliset edut. Sen avulla voi saada alhaisemman koron korkotilanteesta riippuen.

Korkovaihtelut voivat kuitenkin aiheuttaa myös kustannusten nousua.

Muuttuva korko soveltuu parhaiten heille, jotka ovat valmiita ottamaan hieman enemmän taloudellista riskiä. Tämän korkotyypin valinta voi tuottaa merkittäviä säästöjä, jos korot pysyvät matalina, mutta korkojen noustessa kuukausierät voivat kasvaa.

Analysoidessaan muuttuvan koron etuja ja riskejä on tärkeää pohtia omaa taloudellista joustavuutta. Jatkuva markkinatilanteen seuraaminen ja aktiivinen talouden hallinta ovat avainasemassa. Muuttuvan koron valinta voi tarjota dynaamisemman ja potentiaalisesti edullisemman tavan hallita asuntolainaa.

Kuukausimaksut

Asuntolainan kuukausimaksut koostuvat lainan lyhennyksistä, koroista, lainaturvasta sekä mahdollisista muista kuluista kuten palvelumaksuista.

Asuntolainan kuukausimaksujen suuruus voi vaihdella huomattavasti lainan määrän, koron ja laina-ajan mukaan, joten on tärkeää suunnitella ja budjetoida ne huolella. Lainanottajan on hyvä tarkistaa lainan tarjoajan ehdot ja vertailtava eri vaihtoehtoja löytääkseen itselleen sopivimman ratkaisun.

Yleisimmät lainan lyhennystavat ovat annuiteettilaina ja tasaerälaina. Annuiteettilainassa kuukausierä pysyy alussa samana ja pienenee vähitellen, kun taas tasaerälainassa erä on alusta loppuun samansuuruinen, mutta koron osuus maksussa muuttuu.

Kuukausimaksut eivät saa ylittää lainanottajan maksukykyä, jotta taloudellinen tilanne pysyy vakaana. On suositeltavaa, että lainanottaja laskee tarkkaan omat tulonsa ja menonsa, ja arvioi realistisesti, kuinka paljon hänellä on varaa maksaa kuukausittain. Tämän avulla voidaan välttää taloudelliset vaikeudet ja varmistaa lainan sujuva takaisinmaksu.

Lainan kustannusrakenne

Lainan kustannusrakenne koostuu useista eri tekijöistä, kuten koroista ja vakuuksista, ja näihin on syytä kiinnittää huomiota valittaessa asuntolainaa erityisesti silloin, kun harkitsee pitkäaikaista taloudellista sitoumusta. Lainalaskuri voi olla hyödyllinen tässä arvioinnissa. Korkoprosentti, lainan pääoma sekä laina-aika ovat merkittäviä vaikuttajia lainan kokonaiskustannuksiin.

Lisäksi on tärkeää huomioida mahdolliset palvelumaksut ja muut hallinnolliset kulut, jotka voivat vaihdella lainantarjoajasta riippuen. Jotta lainan kokonaiskustannukset eivät tulisi yllätyksenä, kannattaa vertailla ja laskea eri lainatarjousten kokonaiskulut huolellisesti ennen lainan ottamista.

Lyhennykset

Lainanlyhennykset vaikuttavat merkittävästi lainan kustannuksiin.

Asuntolainan kuukausittaiset lyhennyserät muodostuvat lainapääomasta ja korkokuluista. Mitä pidempi laina-aika on, sitä pienemmäksi yksittäinen lyhennyserä muodostuu, mutta toisaalta kokonaiskorko nousee. Lainan pituus vaikuttaa myös siihen, kuinka vakaa taloudellinen tilanne lainanottajalle säilyy. Tämä edellyttää tarkkaa arviointia ja päätöstä.

Lyhennystavat voivat olla joko annuiteetti- tai tasaerätyyppisiä.

Annuiteettilainassa lyhennykset ovat alussa pienemmät, mutta ne kasvavat ajan myötä. Tämä voi olla edullinen vaihtoehto esimerkiksi nuorille perheille, joilla tulevaisuuden tulot kasvavat. Tasaerälainaan verrattuna annuiteettilaina voi tarjota joustavuutta ja helpotusta maksuaikoina.

Oikea lyhennystapa ja -aika voivat vaikuttaa merkittävästi asuntolainan kokonaiskustannuksiin ja taloudelliseen vakauteen. Valintaa tehdessä on suositeltavaa käyttää apuna asiantuntijoita ja erilaisia laskureita, jotta tekee parhaan mahdollisen päätöksen omien tarpeidensa ja taloudellisen tilanteensa pohjalta. Tämä auttaa saavuttamaan pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja unelmat.

selkeys

Lainalaskurit ja simulaatiot

Lainalaskurit tarjoavat selkeän, helposti ymmärrettävän tavan arvioida asuntolainan kustannuksia ja ehtoja, mikä auttaa tekemään järkeviä päätöksiä asuntolainan suhteen.
Monet pankit ja rahoituslaitokset tarjoavat näitä laskureita verkkosivuillaan, jolloin voit itsenäisesti tehdä alustavia laskelmia.

Laskurit huomioivat keskeiset muuttujat, kuten korkoprosentin, laina-ajan ja pääoman, antaen samalla tarkan arvion kuukausittaisista lainanhoitokustannuksista. Näin voit vertailla eri lainavaihtoehtoja ja valita taloudelliseen tilanteeseesi parhaiten sopivan.
Simulointien avulla saat realistisen kuvan siitä, mitä asuntolainan ottaminen tarkoittaa.

Ne näyttävät, miten erikorkoiset lainat ja takaisinmaksuaikataulut vaikuttavat kokonaiskustannuksiin. Tämä auttaa sinua tekemään harkitun päätöksen ja välttämään ikäviä yllätyksiä lainan takaisinmaksun aikana.
Laskuri- ja simulaatiotyökalujen käyttö on erittäin suositeltavaa ennen lopullisen lainasopimuksen tekemistä.

Ne antavat sinulle mahdollisuuden kokeilla erilaisia skenaarioita, kuten koron nousun vaikutuksia, ja arvioida niiden vaikutuksia talouteesi pitkällä aikavälillä. Tällä tavoin voit lähestyä asuntolainan ottamista luottavaisin mielin ja tarvittavalla varmuudella, mikä lisää taloudellista hyvinvointiasi ja turvaa tulevaisuudessasi.

pankin kanssa

Lainan hakuprosessi

Lainan hakuprosessi alkaa alustavasta arvioinnista, jossa kartoitetaan hakijan taloudellinen tilanne, tulot ja menot, ja arvioidaan hänen lainanhoitokykynsä ja mahdollisuus lainaturvan tarpeeseen.

Tämän jälkeen hakijalle annetaan alustava lainatarjous, jonka voi vertailla lainalaskurin avulla.

Seuraavaksi hakijan tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat, kuten palkkatodistukset ja verotiedot, lainanantajalle.

Kun lainahakemus ja kaikki vaaditut asiakirjat on toimitettu, lainanantaja arvioi hakemuksen.

Lainanantajan hyväksyessä hakemuksen, tehdään virallinen lainasopimus, jossa määritellään lainan ehdot ja takaisinmaksuaikataulu. Tämä vaihe on tärkeä, sillä sopimuksen ehdoista on hyvä olla täysin selvillä ennen allekirjoittamista.

Lopuksi hakija saa lainansa ja voi siirtyä asunnon ostoon tai rakennushankkeen toteuttamiseen. Tästä alkaa lainan takaisinmaksu suunnitelman mukaisesti.

Vertailu ja kilpailutus

Asuntolainan vertailu ja kilpailutus on tärkeää sekä aikaa säästävää.

Vuonna 2023, kun markkinat kehittyvät nopeasti, on olennaista vertailla eri pankkien ja luotonantajien tarjouksia, sillä tämä voi tuoda merkittäviä säästöjä. Erilaisia lainasopimuksia tarkastellessa voi huomata huomattavia eroja kuluissa ja ehdot saattavat vaihdella suuresti.

Kun hankkii tietoa eri vaihtoehdoista, on hyvä kiinnittää huomiota erilaisiin kustannuksiin, kuten korkoihin, tilinhoitomaksuihin ja muihin mahdollisiin maksuihin. Lainaneuvottelut kannattaa käydä perusteellisesti, sillä jopa pienet erot koroissa voivat vaikuttaa lainakustannuksiin pitkällä aikavälillä.

Käyttämällä kilpailutuspalveluita ja lainavertailusivustoja, voi helposti ja nopeasti saada kattavan kuvan markkinoiden tarjonnasta. Näiden työkalujen avulla hakija voi löytää itselleen parhaiten sopivan ja edullisimman lainaratkaisun muutamalla klikkauksella.

Hyvän valmistelun ja vertailun jälkeen asuntolainan hakuprosessi sujuu vaivattomasti.

Riskit ja turvallisuus

Asuntolainojen riskit kannattaa tiedostaa alusta asti.

Taloudellinen tilanne voi muuttua äkillisesti, mikä voi vaikuttaa maksukykyyn. Jos lainanottaja menettää työpaikkansa tai kohtaa yllättäviä suuria menoja, takaisinmaksu voi vaikeutua. Tämä voi johtaa lainan lyhennysten laiminlyöntiin, mikä saattaa pahimmillaan johtaa asunnon pakkohuutokauppaan.

Maksusuunnitelman laatiminen on siksi ratkaisevan tärkeää.

Tärkeää on myös muistaa, että korkotasot voivat vaihdella – on hyvä varautua siihen, että korot saattavat nousta odottamattomasti. Tämän vuoksi on viisainta valita asuntolaina, joka sopii myös tiukempaan taloustilanteeseen.

Kannattaa hyödyntää luotettavia ja ajantasaisia tietolähteitä, kuten finanssialan asiantuntijalausuntoja, jotta voi tehdä turvallisia ja harkittuja päätöksiä. Finassimarkkinoilla tapahtuvien muutosten säännöllinen seuraaminen voi auttaa varmistamaan, että lainanottajan taloudellinen tilanne pysyy vakaana.

Hyödylliset vinkit

Asuntolaina voi olla merkittävä investointi, joten sen hallinta vaatii huolellisuutta ja suunnittelua.

Ensimmäinen askel on rahankäytön seuranta ja realistinen budjetti. Tämä auttaa hahmottamaan, kuinka paljon voi turvallisesti käyttää lainan lyhennyksiin.

On suositeltavaa neuvotella eri rahoituslaitosten kanssa löytääkseen parhaan tarjouksen. Kilpailuttamalla lainan voi usein saada edullisemman koron ja paremmat ehdot.

Kannattaa myös harkita lyhennysvapaiden kuukausien käyttöä, jos taloudelliset olosuhteet muuttuvat tilapäisesti. Tämä voi antaa kaivattua taloudellista joustoa ja turvaa.

Lopuksi, on hyvä tarkistaa lainan ehdot säännöllisesti. Tilanteet muuttuvat ja lainaehtoja voi ajoittain päivittää paremmiksi.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka kauan asuntolainahakemuksen käsittely kestää?
Asuntolainahakemuksen käsittely kestää yleensä kahdesta viikosta kuukauteen, riippuen hakijan taloudellisesta tilanteesta ja lainantarjoajan käytännöistä.

Mitä kuluja asuntolainaan liittyy?

Tarkat kustannukset voi laskea lainalaskurilla tai pyytämällä lainatarjouksen pankista.

Voiko asuntolainan maksuaikataulua muuttaa?
Kyllä, maksuaikataulua voi yleensä muuttaa. Tämä voi sisältää:

 

Menestyvä asuntolainanhakija: Vinkit ja Neuvot

Asuntolainan hakeminen on merkittävä taloudellinen päätös, joka vaatii huolellista suunnittelua ja ymmärrystä lainan ehdoista. Tässä oppaassa käsitellään asuntolainojen kustannuksia, jotta voit tehdä tietoon perustuvan päätöksen.

Korkoprosentit ja kustannukset

Asuntolainan korkoprosentti on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka vaikuttaa lainan kokonaiskustannuksiin. Korkoprosentti voi olla kiinteä tai muuttuva, ja se määrittää, kuinka paljon maksat lainasta ajan mittaan. On tärkeää vertailla eri pankkien tarjoamia korkoprosentteja ja valita itselle sopivin vaihtoehto.

Kuukausimaksut ja kokonaiskustannukset

Asuntolainan kuukausimaksut koostuvat lainan pääoman lyhennyksestä ja korkokuluista. On tärkeää laskea, kuinka paljon tulet maksamaan kuukausittain ja kuinka tämä vaikuttaa talouteesi pitkällä aikavälillä. Käytä lainalaskuria saadaksesi selkeän kuvan kuukausimaksuista ja lainan kokonaiskustannuksista.

Esimerkki lainan kustannuksista

Otetaan esimerkki: Jos haet 200 000 euron asuntolainaa 20 vuoden maksuajalla ja korkoprosentti on 1,5 %, kuukausimaksusi olisi noin 965 euroa. Tällöin lainan kokonaiskustannukset olisivat noin 231 600 euroa. Tämä esimerkki auttaa hahmottamaan, kuinka korkoprosentti ja laina-aika vaikuttavat kokonaiskustannuksiin.

Luotettavuus ja läpinäkyvyys

Valitse pankki, joka tarjoaa selkeät ja läpinäkyvät tiedot lainan ehdoista ja kustannuksista. Luotettava pankki auttaa sinua ymmärtämään lainan kokonaiskustannukset ja tarjoaa tukea koko lainaprosessin ajan.
Asuntolainan hakeminen voi olla stressaavaa, mutta oikealla tiedolla ja valmistautumisella voit tehdä parhaan mahdollisen päätöksen. Muista vertailla eri vaihtoehtoja ja valita laina, joka sopii parhaiten taloudelliseen tilanteeseesi.

Viimeisimmät artikkelit

Et øyeblikk

Vi ser etter samarbeidspartnere

Henkilötietojen käsittely

Tietosuojakäytäntö

SwiftBanker on Lacuna Digital ApS omistuksessa. Lacuna Digital suhtautuu henkilötietojesi käsittelyyn erittäin vakavasti. Täältä voit lukea kuinka sinun tietojasi käsitellään verkkosivustolla.

REKISTERIPITÄJÄT JA TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Lacuna Digital ApS
CVR-nr. 38985981
Finsensvej 7A, stuen tv.
2000 Frederiksberg
Danmark
E-mail: info@swiftbanker.fi

Kun vierailet verkkosivullamme, me keräämme tietoa sinusta jonka avulla pystymme tarjoamaan parannettua sisältöä joka on myös henkilökohtaisesti kohdistettu, samalla myös mainokset ovat ensiluokkaisia juuri sinulle. Jos et halua että tietojasi kerätään, sinun täytyy poistaa evästeitä ja välttää verkkosivun käyttöä uudestaan. Alla olemme tarkentaneet minkälaisia tietoja kerätään, mihin tarkoitukseen ja kenellä kolmannella osapuolella on mahdollisuus käyttää niitä.

Evästeitä

Verkkosivu käyttää ”evästeitä”, joka on tekstitiedosto joka tallennetaan tietokoneellesi, älypuhelimeen tai muuhun laitteeseen. Evästeet eivät voi sisältää haitallista ohjelmakoodia kuten viruksia. On mahdollista poistaa tai estää evästeitä. Katso ohjeet englanniksi.

Riskinä on myös että verkkosivu ei enää toimii optimaalisesti ja että sivulla on sisältöä johon sinulla ei ole pääsyä. 

TIETOJEN KÄSITTELIJÖITÄ

Tarjoaksemme parasta palvelua, käytämme seuraavia tietojen käsittelijöitä. 

Google Ltd.
Facebook Ltd.
Campaign Monitor Ltd
Microsoft Ltd.
Inmobile
Mailchimp
Active Campaign
GetResponse 
Constant Contact
Aweber

 

Tietojasi luovutetaan ja käsitellään kolmannen osapuolen maiden toimesta.

Tiedot luovutetaan US järjestöille; Facebook Ltd, Google Ltd, Microsoft Ltd, Campaign Monitor, Mailchimp, Active Campaign.

Euroopan komissio on päättänyt että järjestöt Yhdysvalloissa ovat “turvallisia” jos ne noudattavat EU:n Privacy Shield sopimusta.

 

Voit saada sähköpostia, tekstiviestiä tai push-ilmoituksia rahoituspalvelujen sisällöstä seuraavilta:

Henkilökohtainen tieto

Yleisesti

Henkilötietoja on kaikki tieto joka voidaan liittää sinuun joissakin määrissä. Kun käytät verkkosivustoamme, keräämme ja käsittelemme useasti sen kaltaista tietoa. Näin tapahtuu esimerkiksi ??? kun tilaat meidän uutiskirjeemme, osallistut kilpailuihin tai tutkimuksiin, rekisteröidyt käyttäjäksi tai tilaajaksi, käytät muita palveluja tai teet ostoksia verkkosivuston kautta.

 

Yleensä me keräämme ja käsittelemme seuraavanlaisia tietoja: Ainutlaatuinen ID ja tekninen tieto tietokoneestasi, tabletti tai älypuhelin, IP-osoitteesi, maantieteellinen sijanti, ja minkälaisilla sivustoilla vierailet (kiinnostuksen kohteet) Jos sallit ja täytät tiedot itse, me käsittelemme myös seuraavat tiedot. Nimi, puhelinnumero, sähköposti, osoite ja maksutiedot. Tämä liittyy tyypillisesti ostokseen tai tilin luomiseen.

Käyttämällä tätä sivua suostut tietosuojakäytäntöön.

Jälkeenpäin, SwiftBanker viitataan kun käytetään muotoa; me, meidän, tai meistä.

Me käytämme seuraavat tiedot sinusta.

 

Nimi
Sähköposti
Maantieteellinen sijanti
Tekninen tieto tietokonestasi, tabletistasi tai älypuhelimestasi
Selaimen tunnistus
IP-osoite
Evästeet
Maa

 

Muut evästeet joihin saattaa sisältyä henkilökohtainen tunnistus tiedoistasi.

 

Henkilötietojen käsittelyn GDPR Asetus 6.1f mukaisesti tarkoittaa:

 

Henkilötietojasi käsitellään ja käytetään seuraavaan:

Sähköpostitarjouksia, lainatarjouksia tai uutisia lainoista.

Tekstiviestejä uusista lainatarjouksista tai uutisia lainoista.

Push-ilmoituksia lainatarjouksista tai uutisia lainoista

 

Kun me käsitttelemme henkilötietojasi pyydämme suostumuksesi siihen ennen kun me keräämme ja käsittelemme tietojasi.

Henkilötietojasi kerätään ja käsitellään asiaankuuluvista ja tietyistä syistä.

Me keräämme ja käsittelemme ainoastaan asiaankuuluvia ja tarpeellisia henkilötietoja.

Me emme paljasta henkilötietojasi ilman sinun suostumustasi.

Me poistamme henkilötietosi kun tiedot eivät ole enää olennaisia tarkoitukseen. Lisäksi, henkilötietojasi käsitellään GDPR Asetuksen 6.1. a ja b:n mukaisesti oikean ja päivitetyn henkilötiedon kanssa.

 

Tarkoitus

 1. Me pyydämme aina suostumuksesi ennen kuin me käsittelemme henkilötietojasi tietynlaisiin ja asiaankuuluviin tarkoituksiin. Suostumuksesi on perusta henkilötietojen käsittelyyn, ellei meillä ole peruste käsittellä tietojasi erillä tavalla lain mukaisesti. Suostumuksesi on aina vapaehtoinen ja sinulla on aina mahdollisuus perua suostumuksesi.
 1. Me keräämämme henkilötiedot käytetään ainoastaan tietyistä syistä ja asiankuuluviin tarkoituksiin. Henkilötiedot joita keräämme, tallennamme ja käsittelemme on ainostaan tiettyihin ja asiankuuluviin tarkoituksiin. Me keräämme, tallennamme ja käsittelemme vain tavallisia henkilötietoja.
 2. Käsittelemämme henkilötiedot ovat vain asiaankuuluvia henkilötietoja. Me käsittelemme henkilötietojasi ainoastaan laillisista tarkoituksista. Kun me keräämme, tallennamme ja käsittelemme henkilötietojasi, meillä on mahdollisuus tunnistaa sinut ja näyttää sinulle kampanjoita ja mainoksia jotka ovat sinulle olennaisia. Tämä tarkoittaa että me pystymme tarjoamaan toivottuja palveluita. Henkilötietojasi käsitellään niissä määrin missä ne ovat oleellisia sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi, me vähennämme henkilötietojesi käsittelyä väärinkäytösten varalta.
 1. Me emme paljasta henkilötietojasi ilman suostumustasi. Me paljastamme henkilötietojasi ainoastaan yhteistyökumppaneillemme. Tätä tietoa käytetään markkinointiin johon olet antanut suostumuksesi. Voit vastustaa henkilötietojesi levittämisestä milloin tahansa. Jos viranomaiset ottavat yhteyttä meihin, meillä on oikeus paljastaa henkilötietojasi milloin tahansa ilman suostumustasi. Me käytämme lukuisia kolmansia osapuolia tallentaaksemme ja käsitteelläksemme tietoja. Nämä kolmannet osapuolet tallentavat ja käsittelevät henkilötietojasi ainoastaan meidän puolestamme ja he eivät voi käyttää tietojasi omaan tarkoituksensa. Lisäksi, käytämme tietojen käsittelijöitä ainoastaan EU-maissa tai sellaisissa maissa jotka voivat asianmukaisesti suojata henkiötietosi. Kuitenkin, pidätämme itsellemme oikeuden käyttää tietojen käsittelijöitä EU:N/EEA:n ulkopuolelta jos he pystyvät avustamaan meidän yritystämme. Kuitenkin, tämä tehdään ainoastaan sovellettavan sääntöjen mukaisesti koskien henkilötietojen siirtoa, katso lainsäädäntö. Jos haluat, voit lukea lisää aiheesta englanniksi täältä: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087
 2. Henkilötietojasi päivitetään tai poistetaan kun tiedot eivät enää ole tarkoituksenmukaisia. Siksi me tarkistamme että säilyttämämme henkilötietosi ovat paikkaansapitäviä ja päivitettyjä. Mikäli henkilötietosi ovat virheellisiä, tiedot poistetaan välittömästi. Siksi tarjoamamme palvelu vaatii että henkilötietosi ovat oikeita. Tähän liittyen pyydämme että annat meille oikeat henkilötiedot. Siksi on myös tärkeätä että ilmoitat meille jos henkilötietosi muuttuvat niin että me pystymme tarjoamaan parhaimman mahdollisen palvelun sinulle. Henkilötietojasi säilytetään meillä niin kauan kuin laki sallii. Tiedot poistetaan meidän toimesta kun tiedot eivät ole enää merkityksellisiä.

Jos olet antanut suostumuksesi rahoituspalvelujen markkinointiin ja mainostukseen sähköpostin, tekstiviestein ja selain-pohjaisten ilmoitusten kautta, me pyydämme sinua uusimaan suostumuksesi joka kolmas vuosi, jos et ole ollut aktiivinen profiilissasi näiden kolmen vuoden aikana.

 

 1. Sinä olet vastuussa oikeista ja päivitetyistä henkilötiedoista jotka olet täyttänyt verkkosivuillamme. Päivityksiä tehdään sinun toimesta tai ottamalla meihin yhteyttä. Tämän jälkeen, me päivitämme tietosi ajantasalle, jos olet pyytänyt meitä tekemään niin.

Turvallisuus

 

Me suojaamme henkilötietojasi. Me emme säilytä henkilötietojasi omilla palvelimillamme, vaan käytämme yhteistyökumppaneitamme, tästä voit lukea lisää TIETOJEN KÄSITTELIJÖITÄ alta. Jos haluat lukea heidän tietosuojakäytännöistä ja GDPR:stä, voit käydä heidän verkkosivuilla. Kuitenkin voimme myös auttaa sinua jos sinulla on kysymyksiä tästä. Sinun tietosi ovat aina suojattuja meidän toimesta, me olemme huolehtineet asiasta teknisin keinoin, jos tietosi on vahingossa tai laittomasti meidän hallinasta poistettu, hävitetty, heikentynyt, julkaistu tai jaettu asiankuulumattomien henkilöiden kanssa, väärinkäytetty tai käsitelty soveltavan lain vastaisesti.

Oikeutesi:

 

Käyttääksesi alla mainittuja oikeuksiasi, ole ystävällinen ja ota meihin yhteyttä tietojemme kautta. Tämän tiedon löydät tietosuojakäytännön luvun alusta.

 1. Oikeus päästä tarkastamaan henkilötietojasi: Sinulla on oikeus päästä tarkastamaan säilyttämiämme henkilötiedojasi. Mutta, tällainen tapahtuma ei kuitenkaan voi olla ristiriidassa muiden oikeuksien tai vapauksien harjottamisen kanssa. Lisäksi, sinulla on aina oikeus saada itsellesi henkilötiedot jotka olet meille luovuttanut.
 1. Oikeus saada korjattua henkilötietojasi. Sinulla on oikeus saada henkilötietojasi korjattua, jos tiedot eivät ole paikkansapitäviä tai jos olet vahingossa tehnyt virheen. Mutta, joissakin tapauksissa voi olla että me emme pysty poistamaan tai korjaamaan tietojasi koska laki velvoittaa meitä säilyttämään tietojasi.

Oikeus poistaa tietoa. Erikoistapauksissa, sinulla on oikeus poistaa tallentamamme tietosi, ennen kun yleinen asetettu aikaraja toteutuu.

 

 1. Oikeus asettaa rajoituksia tai rajoittaa tietojesi käsittelyä. Joissain tapauksissa, sinulla on oikeus asettaa rajoituksia tai rajoittaa tietojesi käsittelyä. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja rajoittaa sitä. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojasi käsittelyä suoramarkkinonti tarkoituksiin.
 1. Oikeus siirtää tietoja. Silloin kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tapahtuu auttomaattisesti, tietojensiirto on sinun oikeutesi. Tämä oikeutesi tarkoittaa että sinulla on oikeus saada henkilötietosi lähetettyä itsellesi rakenteellisesti, normaalikäyttöisenä ja kone-luettavalla muodossa, ja että sinulla on oikeus siirtää tietojasi toiselle palveluntarjoajalle.
 1. Oikeus vastustaa: Joissakin tapauksissa, sinulla on mahdollisuus vastustaa henkilötietojesi laillista käsittelyä. Jos sinä uskot että henkilötietojasi käytetään soveltavan lainsäädännön tai tarjoamasi suostumuksesi vastaisesti jotka olet meille toimittanut, sinulla on oikeus vastustaa meitä. Sinä voit tehdä tämän käyttämällä yhteystietojamme. Tämän menetelmän valitseminen johtaa siihen että henkilötietojasi ei enää käytetä tähän tarkoitukseen. Voit aina olla yhteydessä meihin jos haluat rajoittaa osia tai kaikkia henkilötietojasi.
 1. Oikeus perua suostumuksesi. Koska olet antanut meille suostumuksesi, sinulla on aina mahdollisuus perua suostumuksesi. Heti kun perut suostumuksesi, henkilötietojesi käsittely lakkaa ja et saa meiltä enää markkinointia rahoitustuotteista.

  Yhtiöön voi aina ottaa yhteyttä ollessaan eri mieltä Yhtiön tavasta käsitellä henkilötietoja tai niistä tavoitteista, joihin Yhtiö kyseisiä henkilötietoja käyttää. Asiasta voi myös tehdä valituksen:

  Tietosuojavaltuutettu

  Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki. 
  Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki. 
  Puhelinvaihde: 029 566 6700 
  S-posti: tietosuoja(at)om.fi 
  www.tietosuoja.fi